RETRO magazín

TOPlistPionýři

PO SSM - Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (zkratka PO SSM) byla dominantní organizací pro děti a mládež v 70. a 80. letech 20. století v Československu. Měla mj. vládnoucí KSČ usnadňovat působení na mládež ve věku školáků základních škol. Vznikla v lednu 1970, kdy se do ní přeregistrovaly oddíly ze zakázaných dětských organizací (například Pionýra a Junáka, obnovených v březnu 1968). Po sametové revoluci organizace v lednu roku 1990 zanikla.

Pionýrské vedoucí při pozdravu, autor: Vzdalujicisekroky

V období let 1968 a 1969 se původní struktura jednotného ČSM a navazující Pionýrské organizace ČSM rozpadla. Vzniklo či bylo obnoveno 18 mládežnických organizací včetně Junáka, místo PO ČSM vznikl Pionýr. Demokratizační proces byl v srpnu 1968 narušen vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Nastalo období normalizace, KSČ vedená Gustávem Husákem dosáhla ustavení Federální rady dětských a mládežnických organizací ČSSR (založená 27. listopadu 1969), tedy proces vedoucí k obnově struktury jednotné organizace pod vlivem KSČ. Během roku 1970 byly ustaveny svazácké organizace v mnoha místech republiky a ve dnech 9. až 11. listopadu se konal ustavující sjezd SSM. Samostatné organizace byly zrušeny, začleněny, zakázány. SSM se stala na všech územních úrovních součástí složek Národní fronty, ovládané komunisty. Obdobný proces následoval i u školní mládeže. Vznikla PO SSM se začleněnými jiskrami a pevně navázaná na svazácké struktury. Byly ustaveny republikové (Československo se federalizovalo), krajské i okresní rady PO SSM, ÚR PO SSM. Už v roce 1971 vykazovala PO SSM 511 000 pionýrů.

Znak, autor: Ericmetro

Vznik a zánik individuálního členství. Členem organizace se stávalo dítě ve věku 6 až 15 let, žák základní školy, občan ČSSR, po složení pionýrského slibu prostřednictvím některého pionýrského oddílu a s písemným souhlasem rodičů. Členství zaniklo rozhodnutím dítěte, po ukončení školní docházky, výjimečně vyškrtnutím pionýrskou skupinou.

Symboly PO SSM

 • Nejvyšším symbolem byl Rudý prapor PO SSM, věnovaný v roce 1971 pionýrské organizaci k jejímu 25. výročí. Byl uložen v Domě československých dětí na Pražském hradě, v budově Starého purkrabství. Své obdobné rudé prapory měly i krajské i okresní rady, pionýrské skupiny působící na školách. Získávaly ho od představitelů KSČ.
 • Pionýrský šátek byl rudý, trojcípý
 • Znak PO SSM, odznak se znakem se nosil na pionýrském kroji
 • Pionýrský pozdrav (viz dále Heslo)

Pionýrský slib - Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.

Pionýrská uniforma, autor: Vzdalujicisekroky

Zákony pionýrů

 • Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
 • Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
 • Pionýr ctí hrdinství práce a boje.
 • Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
 • Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.

Heslo

 • Výzva: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!
 • Odezva: Vždy připraven!

Organizace měla vytvořeny tři věkové kategorie pro děti: jiskry ve věku 6–8 let, mladší pionýry ve věku 8–12 let a starší pionýry ve věku 12 až 15 let. Čtvrtou byla kategorie pionýrských pracovníků (vedoucí nad 18 let, instruktoři 15-17 let).

V lednu roku 1990 se na základě rozhodnutí celostátní konference pionýrských pracovníků odloučila od SSM a postupně přešla v ideologicky nezávislé a demokratické sdružení Pionýr. Tím původní formálně PO SSM zanikla (zdroj: Wikipedie).

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum